Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı çile olan Ordeal kelimesinin kullanıldığı toplam 5 adet cümle bulundu. Ordeal ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Ordeal kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Bob has to get through this ordeal on his own.
Bob kendi başına bu çileyi aşmak zorundadır.

Tom couldn't talk about his ordeal with anyone.
Tom çilesini biriyle konuşamadı.

Tom told Mary about last night's ordeal.
Tom Mary'ye dün geceki çileden bahsetti.

Speaking in public was an ordeal for Tom.

Tom has been through quite an ordeal.