Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Sigara içmeyen olan Nonsmoker kelimesinin kullanıldığı toplam 5 adet cümle bulundu. Nonsmoker ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Nonsmoker kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

He's a nonsmoker.
O, sigara içmeyen biri.

Tom is a nonsmoker.

We're nonsmokers.
Biz sigara içmeyiz.

Tom and I are nonsmokers.
Tom ve ben sigara içmeyeniz.

Many heavy smokers live to a ripe old age, while some light smokers die early, as do some nonsmokers.