Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Sinirler olan Nerves kelimesinin kullanıldığı toplam 76 adet cümle bulundu. Nerves ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Nerves kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

This is getting on my nerves.
Bu sinirlerimi bozuyor.

It's a complete mess, and it's getting on my nerves.
Bu tam bir karmaşa ve benim sinirime dokunuyor.

I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.
Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi.

Her behavior really got on my nerves.
Davranışı gerçekten sinirlerimi bozdu.

The noise gets on my nerves.
Gürültü sinirlerimi bozuyor.

Music has settled her nerves.
Müzik onun sinirlerini sakinleştirdi.

She was a bundle of nerves last night.
O dün gece sinir küpüydü.

That music gets on his nerves.
O müzik onu sinirlendiriyor.

It gets on my nerves.
O, beni sinirlendiriyor.

She really got on my nerves.
O, gerçekten beni sinirlendirdi.

It really gets on my nerves.
O, gerçekten sinirlerimi bozuyor.

Nerves Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Doesn't he just get on your nerves?
O, senin sinirine dokunmuyor mu?

It is getting on my nerves.
O, sinirlerimi bozuyor.

There are twelve pairs of cranial nerves.
On iki çift kranial sinir vardır.

His behavior really got on my nerves.
Onun davranışı gerçekten sinirlerimi bozdu.

Her way of talking got on my nerves.
Onun konuşma şekli sinirlerimi bozdu.

Her manner of speaking gets on my nerves.
Onun konuşma tarzı benim sinirlerimi bozuyor.

Sakura's way of speaking gets on my nerves.
Sakura'nın konuşma tarzı beni sinirlendiriyor.

Calm your nerves.
Sinirlerinizi sakinleştirin.

Calm your nerves down.
Sinirlerinizi yatıştırın.

Tom gets on my nerves.
Tom benim sinirime dokunuyor.

Tom is a bundle of nerves.
Tom bir sinir demeti.

Tom really gets on my nerves.
Tom gerçekten sinirlerimi bozuyor.

There's something about Tom that gets on my nerves.
Tom hakkında beni sinirlendiren bir şey var.

Tom and I have started to get on each other's nerves.
Tom ve ben birbirimizin sinirini bozmaya başladık.

Tom's way of speaking gets on my nerves.
Tom'un konuşma şekli benim sinirlerimi bozuyor.

Tom's way of speaking got on my nerves.
Tom'un konuşma şekli sinirlerime dokundu.

Tom's way of talking gets on my nerves.
Tom'un konuşma şekli sinirlerime dokunuyor.

A man like that gets on my nerves.

All this bickering is starting to fray my nerves.

ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.

Don't get on my nerves!

Don't you get on each others' nerves?

Every little thing you say gets on my nerves.

He gets on my nerves!

He gets on my nerves.

He is all nerves.

Her remark got on my nerves.

Her voice set my nerves on edge.

His remark got on my nerves.

His snobbish attitude gets on my nerves.

How is it possible that a being with such sensitive jewels as the eyes, such enchanted musical instruments as the ears, and such fabulous arabesque of nerves as the brain can experience itself anything less than a god?

I like him a lot, but sometimes he gets on my nerves.

I think a glass of wine would help me calm my nerves.

I want to strain your nerves.

I wish that noise would stop. It gets on my nerves.

It gets on my nerves when you forget to say thank you.

It got on my nerves.

It's getting on my nerves.

Mary is getting on my nerves.

Mary'd be cute if she'd just shut up. Her way of speaking really gets on my nerves.

Mary's nerves caused her to mess up her job interview.

Mary's obsessive tidying up is really getting on Tom's nerves.

My 3-year-old is really getting on my nerves.

My wife's constant nagging really gets on my nerves.

Something is grating on her nerves.

That music is grating on my nerves.

The nerves of that one!

The noise got on my nerves.

The noises are getting on my nerves.

The radio next door gets on my nerves.

The sound of jets taking off gets on my nerves.

The squeaking of the door gets on my nerves.

The way she talks gets on my nerves.

There's an idiot where I work and it gets on my nerves.

This slow Internet connection is really getting on my nerves.

Tom breathed slowly and deeply to calm his nerves before going into the interview room.

Tom had an attack of nerves.

Tom is getting on my nerves.

Tom is getting on your nerves, isn't he?

Tom must have nerves of steel.

Tom really got on my nerves.

We started to get on each other's nerves.

You guys are really starting to get on my nerves.

You're starting to get on my nerves.

Your self-pity gets on my nerves.