Aranacak Kelime ›

Murmur kelimesinin kullanıldığı toplam 17 adet cümle bulundu. Murmur ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Murmur kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

He has a heart murmur.

The gentle murmur of the mountain stream helped Tom calm himself.

The murmur of the brook lulls me to sleep.

There was a murmur when she entered the room.

To murmur through one's teeth.

He brought his lips close to her ear and murmured: "I love you."
O, dudaklarını onun kulaklarına yaklaştırdı ve mırıldandı: "Seni seviyorum."

The shy pupil murmured his answer.
Utangaç öğrenci cevabını mırıldandı.

The shy boy murmured his name.
Utangaç erkek çocuğu adını mırıldandı.

"I love you," she murmured and closed her eyes.

"Me, I'm fascinated by the world of magic and miracles," murmured Maria.

"What's happening?", murmured a voice from the other end of the room.

Murmur Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Some managers murmured at his appointment as president.

That child murmured something in his sleep.

The laborers are murmuring against their working conditions.
İşçiler çalışma şartlarına karşı söyleniyorlar.

In the distance I hear the sound of softly murmuring roads.

The vegetation and the murmuring water calm my ardent mind. A wind turbine rotates behind the trees.

We can hear a brook murmuring.