Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Fare olan Mouse kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Mouse ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Mouse kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The boy was holding a mouse by the tail.
Çocuk bir fareyi kuyruğundan tutuyordu.

The hawk caught a mouse.
Şahin bir fare yakaladı.

I bought an Apple mouse. It's only 69$!
Apple mouse satın aldım. Yalnızca 69 dolar!

Did you see that small mouse?
Şu küçük fareyi gördün mü?

He stood up and looked at the mouse.
Ayağa kalktı ve fareye baktı.

I'll be as quiet as a mouse.
Ben bir fare kadar sessiz olacağım.

A mouse is a timid creature.
Bir fare çekingen bir yaratıktır.

I saw a mouse!
Bir fare gördüm!

A mouse is running around the room.
Bir fare odanın etrafında koşuyor.

He caught a mouse.
Bir fare yakaladı.

If a mouse only has one hole, it will soon perish.
Bir farenin sadece tek bir deliği varsa, kısa sürede ölür.

Mouse Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I need a mouse.
Bir fareye ihtiyacım var.

A cat ran after a mouse.
Bir kedi bir fareyi kovaladı.

Poor as a church mouse.
Bir kilise faresi gibi yoksul.

I bought a Microsoft mouse.
Bir Microsoft fare satın aldım.

This mouse was killed by my cat.
Bu fare benim kedim tarafından öldürüldü.

My cat killed this mouse.
Bu fareyi benim kedim öldürdü.

A mouse scurried out of the hole.
Delikten dışarıya bir fare fırladı.

Our house has a mouse problem.
Evimizin bir fare sorunu var.

Is the mouse dead or alive?
Fare ölü mü yoksa canlı mı?

The mouse ran and the cat ran after him.
Fare koştu ve kedi onu kovaladı.

The faster the mouse, the bigger the churchyard.
Fare ne kadar hızlı olursa, kilise mezarlığı o kadar büyük olur.

It seems like the cat smelled a mouse.
Kedi bir fare kokusu aldı gibi görünüyor.

The cat was playing with a live mouse.
Kedi canlı bir fare ile oynuyordu.

The cat chased the mouse, but couldn't catch it.
Kedi fareyi kovaladı ama yakalayamadı.

The cat ate the mouse.
Kedi fareyi yedi.

The cat began to tear at the mouse it caught.
Kedi yakaladığı fareyi hırpalamaya başladı.

The cat slowly approached the mouse.
Kedi yavaşça fareye yaklaştı.

If it wasn't a mouse, what was it?
O bir fare değilse, neydi?

It was a mouse.
O bir fareydi.

He is as timid as a mouse.
O, bir fare kadar ürkek.

One mouse is running around in the room.
Odada bir fare koşturuyordu.

A mouse came into the room.
Odaya bir fare geldi.

Cheese often lures a mouse into a trap.
Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker.

Tom coaxed the mouse out of the hole in the wall with a piece of bread.
Tom fareyi bir parça ekmek ile duvardaki deliğin dışına çıkması için ikna etti.

Tom thought he heard a mouse in the kitchen.
Tom mutfakta bir fare işittiğini düşündü.

"How are you?" ""Very well. Like a mouse in a Parmesan cheese."

"Squeak", said the mouse.

"Whose ears are these?" "They are Mickey Mouse's."

A dog runs after a cat, and the cat after a mouse.

A mouse is running about in the room.

A mouse went for a walk on the table.

A small mouse runs with a cake.

After we disposed of the bin and bleached out the cupboard and I bought mouse traps and bait, in a matter of an hour, three mice have been caught!

Burn not your house to fright the mouse away.

By the way, it also works with the wheel of a wheel mouse.

Click: Quickly pushing the mouse's left hand side button once.

Donald Duck, Mickey Mouse, and Goofy went camping in the mountains.

Douglas Engelbart, the inventor of the computer mouse, was born on this day in 1925.

He is a lion at home and a mouse outside.

He looked piteous, like a drowned mouse.

He saw a mouse.

He's as poor as a church mouse.

Hollow out a mountain, and pull out a mouse.

How many babies can a mouse have at one time?

Huh? A mouse sits on my mouse.

I am a city mouse.

I am screaming because I saw a mouse!

I bought an Apple mouse. It's only 69 â?¬!

I cannot kill a mouse, let alone a little bird.

I cannot meow like a cat. I'm a mouse!

I need a mouse pad.

I saw a snake eating a mouse.

I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.

It is interactive so you can mouse and click around.

It seems like the cat caught the scent of a mouse.

It's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?

John played cat and mouse with Dick.

Man invented the atomic bomb, but no mouse would ever have thought to build a mousetrap!

Mary saw a mouse.

Mouse now, cry later !

My mother faints every time she sees a mouse.

Now, he's hiding like a mouse.

PETA accused him of setting his mouse on fire.

Please press the left mouse button to continue.

Poor cat! She can't catch the nimble mouse.

She caught a mouse.

She does Mickey Mouse very well.

She killed a hamster thinking that it was a mouse.

She saw a mouse.

Since we came home we have found mouse leavings in our bin cupboard and a hole in it.

Stop playing cat and mouse with me and tell me the news.

That person's so stingy that he won't even let the mouse have the chaff.

The cat caught a mouse.

The cat caught the mouse.

The cat chased the mouse, but it couldn't catch it.

The cat couldn't care less about the mouse's opinion.

The cat has pursued the mouse.

The cat is eating the mouse.

The cat is eating the small mouse.

The cat played with the live mouse.

The cat plays a game, but the mouse dies.

The enemy is caught like a mouse in a trap.

The girl has a mouse.

The man was drunk as a mouse.

The mountains have brought forth a mouse.

The mountains will labor, and a ridiculous mouse will be born.

The mouse is small and all alone.

The mouse is under the floor.

The mouse ran into the hole.