Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yürüyüş olan Marching kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Marching ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Marching kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The parade included six marching bands.
Geçit töreni altı tane bando içeriyordu.

A brass band is marching along the street.

His Truth is marching on.

The soldiers were marching two abreast.

The soldiers were marching with their swords shining.

The work is marching right along.