Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Bilgili olan Knowledgeable kelimesinin kullanıldığı toplam 12 adet cümle bulundu. Knowledgeable ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Knowledgeable kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Truthful speech is not elegant, and elegant speech is not truthful. Good words are not persuasive, and persuasive words are not good. The knowledgeable are not many, and the many are not knowledgeable.
Gerçeğe uygun konuşma şık değil, ve şık konuşma gerçeğe uygun değildir. İyi sözler ikna edici değil, ve ikna edici sözler iyi değildir.Bilgili olanlar çok değil, ve çok olanlar bilgili değildir.

Traveling makes people knowledgeable.
Seyahat, insanları bilgili yapar.

Tom is very knowledgeable about Japanese art.
Tom Japon sanatı hakkında çok bilgili.

Tom certainly is knowledgeable.
Tom kesinlikle bilgili.

Tom is quite knowledgeable about modern popular music.
Tom modern popüler müzik hakkında oldukça bilgili.

Being knowledgeable about Japanese culture is a good thing.

Dr. Smith is the most knowledgeable expert in that subject.

He is very knowledgeable about French literature.

He's very knowledgeable about colichemarde swords.

In the German Wikipedia there are people who are such sticklers for rules, that other contributors, often far more knowledgeable, take to their heels en masse.

She is reliable, polite and knowledgeable.

Knowledgeable Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

You seem very knowledgeable about that.