Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Kedi yavrusu olan Kitten kelimesinin kullanıldığı toplam 53 adet cümle bulundu. Kitten ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Kitten kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Every day grandfather and grandmother gave the kitten plenty of milk, and soon the kitten grew nice and plump.
Büyük babam ve büyük annem kedi yavrusuna her gün bir sürü süt verdi ve kısa sürede yavru güzel ve tombul oldu.

Newspapers and television stations around the world told the story of Koko and her kitten.
Dünya çapında, gazeteler ve televizyon istasyonları Koko ve onun yavrusunun hikayesini anlattı.

The tiger cub looked like a large kitten.
Kaplan yavrusu büyük bir kedi yavrusu gibi görünüyordu.

The kitten wanted in.
Kedi yavrusu içeri girmek istedi.

The kitten was drinking milk under the table.
Kedi yavrusu masanın altında süt içiyordu.

She called the kitten "Jaguar".
Kedi yavrusuna "jaguar"diye seslendi.

I named the kitten Tama.
Kedi yavrusuna Tama adını verdim.

Reporter: Did you buy her a kitten?
Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı?

Did she hurt that kitten?
O, kedi yavrusunu incitti mi?

I'll take care of your kitten while you're gone.
Sen gidince yavru kedine bakacağım.

I'll take care of your kitten while you're away.
Sen yokken yavru kedinle ilgileneceğim.

Kitten Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

In the end she chose another kitten.
Sonunda diğer kedi yavrusunu seçti.

The kitten couldn't get down from the tree.
Yavru kedi ağaçtan inemedi.

The kitten wants to sleep.
Yavru kedi uyumak istiyor.

The kitten wants to sleep.
Yavru kedi uyumak istiyor.

A cute kitten can make a giggling mess even out of the most severe übermensch.

A kitten up a tree.

A little girl with a kitten sat near me.

But if you put the kitten between the whales, he'll be warm.

Finally, she chose another kitten.

He took delight in teasing the kitten.

I saw Tom the other day. He helped a kitten that was drowning in the river.

I will care for your kitten during your absence.

It is very naughty of you to pull the kitten's tail.

It was naughty of Mary to pull the kitten's tail.

Like a lion attacking its prey, the kitten jumped on its toy.

My daugther wants a kitten.

She held the kitten in the same way a mother gorilla would hold her own baby.

She held the kitten like a mother gorilla would hold her own baby.

She held the kitten like mother gorillas hold their babies.

She quickly shut the kitten into a basket.

The black kitten hopped to avoid the puddle, and passed under the neighbouring hedge.

The kitten is between the puppies.

The kitten is playing in the rain.

The kitten is taking a nap.

The kitten lapped up the milk I poured into the saucer.

The kitten rolled the yarn across the floor.

The kitten seems to be enjoying her food this evening. She doesn't always seem to enjoy it.

The kitten slept soundly.

This kitten wants to sleep.

Tom and Mary rescued an orphaned kitten.

She is going to have kittens next month.
Önümüzdeki ay yavruları olacak.

The mother cat protected her kittens.
Anne kedi yavrularını korudu.

I'll give these kittens to whoever likes cats.
Bu manıkları kedileri sevenlere vereceğim.

Young kittens knead their mother's belly to stimulate her to produce milk, so when grown cats knead on you, it means they're happy and comfortable with you – just like you're their mama.
Küçük kedi yavruları süt üretmeye teşvik etmek için annelerinin karnını ovarlar, bu yüzden yetişkin kediler seni ovduklarında bu seninle mutlu ve rahat oldukları anlamına gelir- tıpkı sen onların anneleriymişsin gibi.

Kittens are curious.
Kedi yavruları meraklıdır.

Her cat had another four kittens.
Kedisinin dört yavrusu daha oldu.

She liked him much better than the other two kittens.

The kittens are rolling.

The researchers have created kittens that can glow in the dark.

These kittens are so cute and cuddly.

Tom likes kittens.

Well, I didn't buy them, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.