Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Tekmeledi olan Kicked kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Kicked ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Kicked kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The children kicked the dry leaves into the air.
Çocuk, kuru yaprakları ayağıyla itti.

The forward kicked a goal.
Forvet oyuncusu gol attı.

Fred kicked a ball.
Fred bir topa tekme attı.

The soccer player kicked the ball.
Futbolcu topa tekme attı.

Jim kicked the ball very hard.
Jim topa çok sert vurdu.

I still have bruises where the mule kicked me.
Katırın beni tekmelediği yerde hâlâ çürüklerim var.

I was kicked out of high school.
Liseden atıldım.

She kicked him hard.
O ona sert tekme attı.

She kicked him.
O ona tekme attı.

He kicked it.
O onu tekmeledi.

He kicked in a lot of money.
O, çok miktarda para bağışladı.

Kicked Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

She kicked the door.
O, kapıyı tekmeledi.

He got kicked off the team.
O, takımdan atıldı.

He kicked the ball.
O, topa tekme attı.

They kicked him out of the disco without any explanation.
Onu diskodan hiçbir açıklama olmadan dışarı attılar.

Tom violently kicked the garbage can.
Tom şiddetle çöp kutusunu tekmeledi.

Tom got kicked by a mule.
Tom bir katır tarafından tekmelendi.

Tom got kicked out of the bar last night.
Tom dün gece bardan kovuldu.

Tom kicked the door in.
Tom kapıya tekme attı.

Tom kicked the door in and ran inside.
Tom kapıyı tekmeledi ve içeri koştu.

Tom broke the rules and was kicked off the team.
Tom kuralları ihlal etti ve takımdan atıldı.

Tom broke one of the rules and was kicked out of school.
Tom kuralların birine uymadı ve okuldan atıldı.

Tom blocked Mary's punch and kicked her again.
Tom Mary'nin yumruğunu bloke etti ve ona tekrar tekme attı.

Tom kicked Mary.
Tom Mary'yi tekmeledi.

Tom was kicked out of school.
Tom okuldan atıldı.

Tom got kicked out of school.
Tom okuldan kovuldu.

I wouldn't be surprised if Tom got kicked out of school.
Tom okuldan kovulsa şaşırmam.

Tom kicked the locker room door shut.
Tom soyunma odasının kapısını tekmeleyerek kapattı.

Tom got kicked off the team.
Tom takımdan atıldı.

Tom kicked the ball really hard.
Tom topa gerçekten sert vurdu.

Tom kicked the ball.
Tom topu tekmeledi.

He kicked the ball with his foot.
Topa ayağıyla vurdu.

He kicked the ball into the goal.
Topu kaleye attı.

I accidentally kicked a large rock and broke my toe.
Yanlışlıkla büyük bir kayaya tekme attım ve baş parmağımı kırdım.

"That bitch kicked me in the balls." "You deserved it."

As soon as I got out, I kicked the wall.

Can I stay with you? I was kicked out of my house because I didn't pay the rent.

Frank Lampard passed the ball to Beckham. Beckham kicked the ball and scored!

Have you ever been kicked off a plane?

He finally kicked the bad habit.

He kicked him while he was down.

He kicked his shoes off without untying them first.

He kicked John upstairs.

He kicked me in the balls.

He kicked me in the side.

He kicked me on purpose.

He kicked me twice.

He kicked the ball out of the ground.

He kicked the bucket.

He kicked the dog which ran at him.

He's kicked out.

His wife kicked him out of the house.

I got kicked out of school.

I just got kicked out of school.

I kicked my son out of the house three months ago.

I kicked the ball as far as I could.

I kicked the dog.

I lost my temper and kicked the vending machine.

I saw some poor cats kicked out.

I was kicked in the back.

I was kicked off the team.

I'm getting kicked out of school.

I've been kicked out of school.

It looks like Janet's going to be kicked upstairs.

It was believed that the success of their crops depended on the way the players threw or kicked the ball during the game.

Jane kicked at our decision.

Jones kicked off his season with a 6 catch

Latvia has kicked off the new year by becoming a member of the Eurozone, and will thus be the eighteenth member of the zone.

Mary kicked Tom in the balls.

Mary kicked Tom in the groin.

Mary kicked Tom in the nuts.

My parents have kicked me out of the house.

She got kicked by a horse.

She got kicked upstairs to an executive position.

She kicked her boyfriend out of the house.

She kicked him in the nuts.

She kicked him out of the house.

She kicked me in the balls.

She kicked me out of the house.

She was kicked in the head by her horse and died.

Someone kicked me in the back.

Someone kicked my back.

The baby just kicked.

The bartender kicked Tom out of the bar.

The doctors say the dying man should have kicked the bucket hours ago, were he an ordinary man, but he is still defying death.

The dog was kicked by me.

The donkey kicked the dog that had bitten it.

The door was kicked open.

The ducks pecked him, the chickens beat him, and the girl who fed the poultry kicked him with her feet.

The horse kicked at him when he approached it.

The least talented player will be kicked off the team.

The teacher kicked me out of class.

Then he kicked the ball strongly.

They kicked us out of the bar at 2:30.

Tom and John were both kicked off the team.

Tom could've kicked himself.

Tom got kicked out of school three months ago.

Tom got kicked out of the bar.

Tom just got kicked out of Australia.

Tom kicked down the door and entered Mary's room.