Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı çekirdek olan Kernel kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Kernel ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Kernel kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The Linux kernel is monolithic.
Linux çekirdeği monolitiktir.

I got a great kernel panic a day or two ago.

The kernel of the morphism of groups always contains the neutral element.

There could be a kernel of truth behind this legend.

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.
Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

Popcorn is never recommended for infants or toddlers, as the kernels can pose a choking threat.