Aranacak Kelime ›

Ken kelimesinin kullanıldığı toplam 54 adet cümle bulundu. Ken ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Ken kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

"Is Ken busy?" "Yes, he is."
"Ken megul mü?" "Evet,meşgul."

This is the desk which Ken uses.
Bu Ken'in kullandığı masadır.

I met Ken yesterday.
Dün Ken ile buluştum.

Which is taller, Ken or Taro?
Hangisi daha uzun, Ken mi Tom mu?

Both Ken and Meg are my friends.
Hem Ken hem de Meg benim arkadaşlarım.

Everybody praised Ken for his great courage.
Herkes, büyük cesaretinden dolayı Ken'i övdü.

It was just two weeks ago that Ken came to see me.
Jack beni görmeye geldiğinde tam iki hafta önceydi.

What's Ken doing now?
Ken şu anda ne yapıyor?

Was Ken at home yesterday?
Ken dün evde miydi?

The girl walking with Ken is May.
Ken ile yürüyen kız May'dir.

Has Ken left Japan for good?
Ken Japonya'dan geri dönmemek üzere mi ayrıldı?

Ken Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

How long has Ken lived in Kobe?
Ken Kobe'de ne kadar süre yaşadı?

What's Ken doing?
Ken ne yapıyor?

What is Ken eating?
Ken ne yiyor?

Does Ken play tennis?
Ken tenis oynar mı?

I am beginning to like Ken little by little.
Ken'den yavaş yavaş hoşlanmaya başlıyorum.

Should I call Ken back?
Ken'i tekrar aramalı mıyım?

Shall I call Ken back?
Ken'i tekrar arayayım mı?

I asked Ken to help me.
Ken'in bana yardımcı olmasını rica ettim.

It's strange that Ken doesn't agree with us.
Ken'in bizimle aynı fikirde olmaması garip.

It is today that Ken gets married.
Ken'in evleneceği gün bugün.

The desk Ken uses is old.
Ken'in kullandığı masa eskidir.

The desk that Ken uses is old.
Ken'in kullandığı masa eskidir.

Who runs faster, Ken or Tony?
Kim daha hızlı koşar, Ken mi Tony mi?

Who is taller, Ken or Taro?
Kim daha uzun boylu, Ken'mi yoksa Taro mu?

Meg and Ken sat on the bench.
Meg ve Ken bankta oturdu.

Hi, my name is Ken Saitou.
Merhaba, benim adım Ken Saitou.

Mike and Ken are friends.
Mike ve Ken arkadaşlardır.

No matter what I did, Ken wouldn't listen to me.
Ne yaparsam yapayım, Ken beni dinlemedi.

No matter what I did, Ken wouldn't do what I told him.
Ne yaparsam yapayım, Ken ona söylediğimi yapmazdı.

Among the three of them, Ken runs the fastest.
Onların üçünün arasında, Ken en hızlı koşar.

Between the two of them, Ken is taller.
Onların ikisinin arasında, Ken daha uzundur.

I met Ken at the park.
Parkta Ken'le karşılaştım.

Ken's father loved Ken all the more because he was his only son.
Tek oğlu olduğu için, baba, Ken'i daha çok seviyordu.

Since tomorrow's Monday, Ken will probably come.
Yarın pazartesi olduğu için Ken muhtemelen gelecek.

"Is Ken busy?" "Yes, he is busy."

At last, Ken gained his end.

Did Ken and Joe eat lunch about noon?

I cannot authorize Ken to go abroad.

I cannot mime Ken in presence of the teacher.

I ken him.

I ran into Ken at the park.

It is strange for Ken not to agree with us.

It's Monday tomorrow so Ken might come.

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.

Kamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.

Mary showed Ken another fortune teller.

Mary took Ken to a fortune teller.

Mr Ken Takakura just isn't used to his new job.

No matter what I tried, Ken wouldn't do what I told him to do.

The desk which Ken uses is old.

This is the dog that Ken owns.

Tom and Ken play tennis every afternoon.

What is Ken doing now?