Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Atlama olan Jumping kelimesinin kullanıldığı toplam 53 adet cümle bulundu. Jumping ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Jumping kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The boy is jumping.
Çocuk zıplıyor.

The horse is jumping.
At atlıyor.

Is bungee jumping frightening or fun?
Bangi atlama korkutucu mu yoksa eğlenceli mi?

I want to try bungee jumping.
Bungee jump denemek istiyorum.

Hiromi decided to risk bungee-jumping, even though he was scared.
Hiromi korkmasına rağmen, bungee-jumpingi göze almaya karar verdi.

The girl is jumping.
Kız atlıyor.

My daughter loves jumping rope.
Kızım ip atlamayı sever.

The dog is jumping.
Köpek zıplıyor.

Ski jumping is popular in Nordic countries and Central Europe.
Kayakla atlama İskandinav ülkeleri ve Orta Avrupa'da popülerdir.

Ski jumping is a sport in which skiers go down a ramp, jump and try to land as far as possible.
Kayakla atlama kayakçıların bir rampadan indiği, atladığı ve mümkün olduğunca uzağa inmeye çalıştığı bir spordur.

Ski jumping looks scary.
Kayakla atlama korkutucu görünüyor.

Jumping Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Why are you jumping?
Niçin atlıyorsun?

The most popular sports in that country are soccer, speedway and ski jumping.
O ülkedeki en popüler sporlar futbol, motorsiklet yarışı ve kayakla atlamadır.

He ended his life by jumping off a bridge.
O, bir köprüden atlayarak hayatına son verdi.

He committed suicide by jumping off a bridge.
O, bir köprüden atlayarak intihar etti

Tom told his children to quit jumping on the bed.
Tom çocuklarına yatağın üstüne atlamaktan vazgeçmelerini söyledi.

Tom committed suicide by jumping off a bridge.
Tom bir köprüden atlayarak intihar etti.

Tom committed suicide by jumping in front of a train.
Tom bir trenin önüne atlayarak intihar etti.

Tom committed suicide by jumping off a cliff.
Tom bir uçurumdan atlayarak intihar etti.

Tom chickened out and didn't try bungee jumping.
Tom cesaret edemedi ve bangi jampingi denemedi.

Tom is jumping rope.
Tom ip atlıyor.

Tom could probably never convince Mary to try bungee jumping.
Tom Mary'yi bungee jumping yapması için muhtemelen ikna edemedi.

Tom persuaded Mary to try bungee jumping.
Tom Mary'yi bungee jumpingi denemesi için ikna etti.

Tom is jumping of joy.
Tom sevinçten zıplıyor.

The most dangerous thing Tom ever tried to do was bungee jumping.
Tom'un şimdiye kadar yapmaya çalıştığı en tehlikeli şey bangee jumping'tir.

Tom has the bad habit of jumping to conclusions.
Tom'un sonuçlara atlamayla ilgili kötü bir alışkanlığı vardır.

Base jumping is an extreme sport.
Yüksek bir yapıdan atlamak ekstrem bir spordur.

A man standing on the cliff was about to commit suicide by jumping into the void.

And if everyone started jumping off the ninth floor, would you jump too?

Bungee jumping isn't as much fun as it looks.

Clovis, the constantly jumping wino, has prominent quadriceps and fantastic glutes.

He committed suicide by jumping out of a high window.

He could not help jumping for joy at the good news.

He's adept at jumping into profitable niches.

He's jumping out of the frying pan into the fire.

I am jumping of joy.

I was jumping.

I'm jumping to the worst-case scenaria.

I'm jumping to the worst-case scenario.

I've found a way of jumping so you can get 202m in the ski-jump!

In 1912, the Austrian tailor Franz Reichelt died jumping off the first floor of the Eiffel Tower while trying out his new invention, the parachute coat, which did not work...

Jumping rope is my daughter's favorite.

Nordic combined is one of the winter sport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.

One dog and two people are jumping.

She committed suicide by jumping off the bridge.

The girl is jumping on the bed.

They were jumping about in excitement.

Tom is jumping up and down with joy.

Tom's mother told him to quit jumping on his bed.

We hear the plop of a frog jumping into the canal.

Western countries are jumping on Japan for its stance on the issue.

Why did you scare my wife by suddenly jumping out of the cupboard?

You're jumping to conclusions.