Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Hokkabazlık olan Juggle kelimesinin kullanıldığı toplam 9 adet cümle bulundu. Juggle ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Juggle kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I'm teaching myself to juggle.
Kendime hile yapmayı öğretiyorum.

Tom could hardly keep from laughing when he saw Mary trying to juggle some balls.
Tom Mary'yi top cambazlığı yapmaya çalışırken gördüğünde gülmemek için kendini güçlükle frenledi.

Tom has been trying to learn how to juggle.
Tom nasıl hokkabazlık yapacağını öğrenmeye çalışıyor.

Do you know how to juggle?

I didn't know you could juggle.

There's no way that Tom will ever be able to juggle.

Trying to juggle two jobs at once is an almost impossible task.

The juggler was a mean and vicious liar.

The juggler wowed the crowd by keeping ten oranges up in the air.