Aranacak Kelime ›

Joseph kelimesinin kullanıldığı toplam 17 adet cümle bulundu. Joseph ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Joseph kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Jessie shook Joseph's hand and greeted him with affection.
Jessie, Joseph'le tokalaştı ve sevgi ile onu selamladı.

Joseph can't play soccer. He trips on the ball and mixes everything up.
Joseph futbol oynayamaz. Top ayağına dolaşır ve her şeyi karman çorman eder.

Joseph Goebbels was the Nazi minister of Public Enlightenment and Propaganda.
Joseph Goebbels Kamu Aydınlatma ve Propaganda Nazi bakanıydı.

Joseph Smith had to move his people many times.
Joseph Smith kavmini birçok kez taşımak zorunda kaldı.

Joseph has a limp.
Joseph topallıyor.

Joseph is a skilled economist.
Joseph yetenekli bir ekonomisttir.

She asked him if he was Joseph.
O, ona Joseph olup olmadığını sordu.

Abraham got into a fight with Joseph because of Lucy.

Antoine Louis invented the guillotine, which was, however, named after Dr. Joseph-Ignace Guillotin.

Do you like Joseph for a name?

Is your task easy, Joseph?

Joseph Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

It took me the better part of a month to finish Joseph and His Brothers by Thomas Mann.

Joseph can say "I love you" in fifteen languages.

Joseph is now a member of the party.

Joseph says he heard a call from death.

Joseph will arbitrate the game.

We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.