Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Kesintiye olan Interrupting kelimesinin kullanıldığı toplam 36 adet cümle bulundu. Interrupting ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Interrupting kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Beth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
Beth'in, insanlar konuşurken onların sözünü kesme gibi güçlü alışkanlığı var.

I was annoyed with him for interrupting me.
Sözümü kestiği için ona kızdım.

Am I interrupting?
Sözünü kesiyor muyum?

Excuse me for interrupting you.
Sözünüzü kestiğim için bağışlayın.

Tom couldn't get any work done because his children kept interrupting him.
Tom, çocuklar onu engellemeyi sürdürdüğü için hiç iş yaptıramadı.

I hope I'm not interrupting.
Umarım bölmüyorumdur.

"I'm not interrupting anything, am I?" "No, of course not."

Am I interrupting anything?

Am I interrupting something here?

Am I interrupting something important?

Am I interrupting something?

Interrupting Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Are we interrupting them in their work?

Can I finish talking even once, or do you want to keep interrupting me?

Could you please refrain from interrupting me constantly!

Ehhh, I hope I'm not interrupting anything ...

Excuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?

Excuse me for interrupting, I've got something to tell you.

Forgive me for interrupting the other day.

Forgive me for interrupting you the other day.

I hope I'm not interrupting anything.

I hope we're not interrupting anything important.

I hope we're not interrupting anything.

I seem to be interrupting.

I'm not interrupting anything, am I?

I'm sorry for interrupting.

Pardon me for interrupting you.

Pardon me for interrupting.

She would keep interrupting me.

Some people kept interrupting the speakers, and finally broke up the meeting.

The general, without interrupting his speech, hit him on the head with his heavy ivory stick; the barbarian fell.

Tom had something important to say, but Mary kept interrupting him.

Tom kept interrupting me.

We are interrupting this broadcast to bring you a special news report.

You're interrupting me.

You're interrupting us.

You're not interrupting anything.