Aranacak Kelime ›

Intensely kelimesinin kullanıldığı toplam 4 adet cümle bulundu. Intensely ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Intensely kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

He became forgetful, which annoyed him intensely.

He has no enemies, but is intensely disliked by his friends.

He stared at him intensely, the gaze not faltering for a moment as the words were gracefully thrown at him.

Jimmy was intensely jealous of the dots in Zoë's name.