Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yamaç olan Hillside kelimesinin kullanıldığı toplam 7 adet cümle bulundu. Hillside ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Hillside kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
Güney Fransa'da dağın yamacında emeklilik evi yapmayı planladığım küçük bir arsa aldım.

I'm planning to stay at the Hillside Hotel.
Hillside Hotel'da kalmayı planlıyorum.

The hillside burned all night.
Yamaç bütün gece yandı.

The building which stands on the hillside is our school.
Yamaçta duran bina okulumuzdur.

Our university building is now under construction on a hillside in the north of Fukuoka.

The earth is sited in an energy gradient as on a hillside, with golden nuggets tumbling continually from above.

The rock rolled down the hillside.