Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Don olan Frost kelimesinin kullanıldığı toplam 39 adet cümle bulundu. Frost ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Frost kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

There is frost on the grass.
Çİmin üzerinde don var.

All the early flowers were bitten by the frost.
Bütün vakitsiz açan çiçekler soğuktan yandı.

We had a heavy frost this morning.
Bu sabah ağır bir don vardı.

The ground was covered with frost this morning.
Bu sabah yerler buzla kaplıydı.

The frost did a lot of damage to the crops.
Don ürünlere çok zarar verdi.

The frost killed all the flowers.
Don bütün çiçekleri öldürdü.

In the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
Sonbaharda, günler daha kısaldığında ve geceler daha soğuduğunda, o, ilk ayazın yaprakları parlak sarı ve portakal ve kırmızıya dönüştürmesini izledi.

There is frost on the road.
Yolda buzlanma var.

Car windows accumulate frost on winter mornings.

Frost is frozen dew.

Frost touched the flower.

Frost Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Frost touched the flowers.

It was morning. There was the smell of coffee and the ground was covered with frost.

Mr Frost is eligible for the post.

The apple-blossom was touched by the frost.

The crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.

The flowers perished from the frost.

The frost did much harm to the crops.

The frost had a bad effect on the crops.

The frost has melted, the sun is shining, it promises to be a beautiful day.

The frost rendered the orange crop worthless.

The frost will ruin the crop.

The plants suffered damage from the frost.

The plants were damaged by the frost.

The plants were damaged by the late frost.

The vegetable garden looked bedraggled after being hit by an early frost.

There was a keen frost this morning.

We might have frost next week.

I think I have frostbite.
Donmam olduğunu düşünüyorum.

Beware of frostbite!

If you go out in weather like this, you risk frostbite.

My ears are frostbitten.

It frosted last night.
Dün gece buz tuttu.

A cake was frosted.

They trudged up the frosted hill, every step a testament of their will to live.

In honor of tomorrow's Esperanto club meeting, I baked a cake with white frosting and a green star in the center.

Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.
Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir.

Sometimes on a winter's night the Snow Queen flies through the streets of the town, and breathes with her frosty breath upon the windows, and then they are covered with strange and beautiful forms, like trees and flowers.

Stay frosty.