Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Düşman olan Foe kelimesinin kullanıldığı toplam 2 adet cümle bulundu. Foe ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Foe kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

"That shan't happen again," Fortunatus said to himself, and they started to ride at each other again. This time, Fortunatus's spear met his foe so powerfully that he flew from his horse like a ball and lay dead on the earth.
" O tekrar olmayacak. "Fortunatus kendi kendine söyledi, ve tekrar birbirlerine at sürmeye başladılar. Bu defa Fortunatus'un mızrağı düşmanına o kadar güçlü rastladı ki o atından bir top gibi uçtu ve yerde ölü yatıyordu.

Man is a more dangerous foe to man than the elements of nature or animals in the wild.