Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Mücadele olan Fighting kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Fighting ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Fighting kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The mother separated the fighting children.
Anne dövüşen çocukları ayırdı.

Look! Two boys are fighting.
Bakın! İki çocuk döğüşüyor.

I'm fighting.
Ben mücadele ediyorum.

I'm ready for fighting.
Ben savaşa hazırım.

I intend on fighting till the end.
Ben sonuna kadar mücadeleye niyet ediyorum.

Major Anderson was ready to stop fighting.
Binbaşı Anderson savaşı durdurmaya hazırdı.

A group of young men were fighting.
Bir grup genç adam döğüşüyorlardı.

Let's quit fighting before somebody gets hurt.
Birisi yaralanmadan önce dövüşmeyi bırakalım.

The couple next door are fighting again.
Bitişikte oturan çift tekrar tartışıyor.

We weren't fighting.
Biz döğüşmüyorduk.

We're not fighting.
Biz kavga etmiyoruz.

Fighting Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

We're fighting.
Biz mücadele ediyoruz.

This is like fighting someone with one arm tied behind your back.
Bu, elinin biri arkanda bağlıyken biriyle dövüşmek gibidir.

The fighting grew bloodier.
Döğüş daha kanlı oldu.

Fighting won't settle anything.
Döğüş hiçbir şeyi halletmez.

I'm sick of fighting.
Döğüşmekten bıktım.

I hate fighting.
Dövüşmekten nefret ediyorum.

You're not supposed to be fighting.
Dövüşmen gerekmiyor.

Stop fighting. We're all on the same team here.
Dövüşmeyi bırakın.Burada hepimiz aynı ekipteyiz.

George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
George, son zamanlarda üç saatlik mücadeleden sonra yakaladığı 30 paundluk bir levreği tanımlıyordu.

We're still fighting.
Hâlâ dövüşüyoruz.

He's fighting for his life.
Hayatı için savaşıyor.

She's fighting for her life.
Hayatı için savaşıyor.

He dedicated his life to fighting corruption.
Hayatını yolsuzlukla mücadeleye adadı.

They went on fighting the fire at the risk of their lives.
Hayatları pahasına yangınla mücadele etmeye devam ettiler.

Japanese and American forces were still fighting bitterly.
Japon ve Amerikan güçleri hâlâ acımasızca mücadele ediyorlardı.

We can say that Japan was fighting a constant battle against hunger during the war.
Japonyanın savaş sırasında açlığa karşı sürekli bir mücadele verdiğini söyleyebiliriz.

I'm not fighting.
Kavga etmiyorum.

I'm done fighting.
Kavgayı bitirdim.

I wish they would stop fighting.
Keşke onlar döğüşmeyi bıraksalar.

Please stop fighting.
Lütfen döğüşmeyi bırakın.

I don't know why they are fighting.
Neden kavga ettiklerini bilmiyorum.

He doesn't like fighting.
O, kavgayı sevmez.

They're fighting fiercely now but I assure you they'll bury the hatchet before long.
Onlar şimdi şiddetle mücadele ediyorlar fakat çok uzun zaman geçmeden önce savaş baltasını gömeceklerine sizi temin ederim.

They were fighting on the street.
Onlar caddede döğüşüyorlardı.

The fighting there lasted several days.
Oradaki mücadele birkaç gün sürdü.

The fighting lasted one week.
Savaş bir hafta sürdü.

The fighting lasted about three months.
Savaş yaklaşık üç ay sürdü.

I heard you and Tom fighting.
Senin ve Tom'un dövüştüğünü duydum.

I'm glad the two of you aren't fighting anymore.
Siz ikinizin artık dövüşmediğine sevindim.

I'm tired of fighting with you.
Sizinle döğüşmekten usandım.

There was fighting in the streets.
Sokaklarda savaş vardı.

Two men were fighting on the street.
Sokakta iki adam döğüşüyordu.

Tom is fighting, isn't he?
Tom döğüşüyor, değil mi?

Tom was expelled from school for fighting.
Tom döğüştüğü için okuldan atıldı.

Is Tom fighting?
Tom dövüşüyor mu?

Tom was fighting.
Tom dövüşüyordu.

Tom isn't fighting, is he?
Tom dövüşmüyor, değil mi?

Tom isn't fighting.
Tom dövüşmüyor.

Tom wasn't fighting.
Tom dövüşmüyordu.

Tom stopped fighting.
Tom dövüşmeyi durdurdu.

Tom won't stop fighting.
Tom dövüşmeyi durdurmayacak.

Tom always seems to be fighting.
Tom her zaman kavga ediyor gibi görünüyor.

Tom died fighting for what he believed in.
Tom inandığı şeyler için savaşırken öldü.

Tom doesn't like to see people fighting.
Tom insanların dövüştüğünü görmeyi sevmez.

Tom is fighting.
Tom mücadele ediyor.

Tom and Mary seem to be fighting all the time.
Tom ve Mary her zaman döğüşüyor gibi görünüyorlar.

I heard Tom and Mary fighting.
Tom ve Mary'nin dövüştüğünü duydum.

Tom doesn't know why Mary and John are fighting.
Tom, Mary ve John'un niçin döğüştüklerini bilmiyor.

He died fighting in the Vietnam War.
Vietnam savaşında savaşırken öldü.

"What do special forces do apart from training and fighting?" "Training."

A year after saying those words, she succumbed to the illness she had been fighting.

After months of fighting, Tom and Mary decided to call it quits.

After several hours of fighting the fire, the firemen were able to put it out.

Because of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.

Because of the street fighting, the city is in utter confusion.

Bill is really fighting the battle of the bulge.

Bull fighting is a very interesting spectacle.

By such means the Vietnamese soldiers succeeded in making a devastating strike against the fighting spirit of the powerful American military machine's troops.

Can we stop fighting?

Can't we stop fighting now?

Commoners had no stake or interest in the constant fighting between nobles.

Doctors are fighting against disease.

During the First World War "Anne of Green Gables" was distributed by the Polish government to troops in the trenches to remind them of what they were fighting for.

Even if it's just for a short while fighting alongside us is all I could ask for.

Everyone started fighting.

Factional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.

Fighting the fading light he continued to count their names.

Fighting with monsters all over the world ... I just can't wait.

Fighting with your friends can really hurt your feelings.

For ages, man has been fighting against disease.

Freedom is what we're fighting for.

Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.

Had you all been fighting when she left?

Have you been fighting with the boy next door again?

He is fighting with his back against the wall.

He is fighting with his back to the wall in the election.

He is possessed of a strong fighting instinct.

He took the lead in fighting pollution.

He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.

He was expelled from school for fighting.

He was fighting regardless of his wound.

Here is a method of fighting down your fear.

Hey boys, stop fighting. Come on, break it up!

His unorthodox fighting style was surprisingly effective.

How did Tom get Mary and John to stop fighting?

Humanitarian personnel were evacuated as the fighting worsened.

I can't even remember what we were fighting about.

I detest fighting.

I don't enjoy fighting.