Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Lif olan Fiber kelimesinin kullanıldığı toplam 9 adet cümle bulundu. Fiber ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Fiber kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Is eating too much fiber bad for you?
Çok fazla lif yeme sizin için zararlı mı?

You need to eat more fiber.
Daha fazla lif yemen gerekir.

Fiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
Fiber-optik kablolar insan kılları kadar ince minik cam elyafından oluşur.

Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep, nothing beats a cold one after work.

He was lacking in moral fiber.

I hate him with every fiber of my being.

Use the highest heat settings only when you're ironing fabrics made of natural fibers like cotton or linen.
Sadece pamuk ve keten gibi doğal liflerden yapılmış kumaşları ütülerken en yüksek ısı ayarlarını kullanın.

Using high heat settings while ironing synthetic fabrics will melt the synthetic fibers and cause visible permanent damage, which often looks like a shiny area where the too-hot iron had the longest contact with the fabric.
Sentetik kumaşları ütülerken yüksek ısı ayarları kullanmak sentetik kumaşları eritecek ve görülebilir kalıcı hasara sebep olacaktır, bu, çok sıcak ütünün kumaşla en uzun temas ettiği yerde çoğunlukla parlak bir alan gibi görünür.

Muscles are made of hundreds of thin fibers.