Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Oruç olan Fasting kelimesinin kullanıldığı toplam 7 adet cümle bulundu. Fasting ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Fasting kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

We're fasting.
Biz oruç tutuyoruz.

Who's fasting?
Kim oruç tutuyor?

Tom is fasting.
Tom oruç tutuyor.

He feasts before fasting and fasts before feasting.

I am fasting today.

I'm fasting.

Your fasting, your not eating, that has been your great error.