Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Mazur olan Excused kelimesinin kullanıldığı toplam 39 adet cümle bulundu. Excused ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Excused kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

May I be excused from Chinese?
Çinceden muaf olabilir miyim?

The teacher excused me from the examination.
Öğretmen beni sınavdan muaf tuttu.

The teacher excused me for being late for class.
Öğretmen derse geç kaldığım için beni affetti.

May I be excused?
Affedersiniz.

Can I be excused?
Affedersiniz.

May I be excused for a minute?
Bir dakikalığına çıkabilir miyim?

I excused myself for a minute.
Bir dakikalığına kendimi muaf tuttum.

He excused himself for his bad behavior.
Kötü davranışı için kendini mazeret gösterdi.

I excused myself from the table.
Kendimi masadan muaf tuttum.

May I be excused now?
Müsaadenizle gidebilir miyim?

He excused his absence.
O, onun yokluğunu bağışladı.

Excused Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Tom excused himself.
Tom kendini muaf tuttu.

My nephew was excused because of his youth.
Yiğenim gençliğinden dolayı affedildi.

A shy male student wanted to be excused from a class because he was too shy to be the only guy in the class.

But no disciple can be excused if he does not have zeal.

Can I be excused from class?

Granting that he was drunk, his conduct cannot be excused.

He excused himself for being late.

He was excused by reason of his age.

He was excused from the remainder of the work.

He was excused on the ground that he was young.

May I be excused from tomorrow's class?

May I please be excused for a minute?

My mother excused his mistake.

My nephew was excused on the grounds of his youth.

My superior excused me for arriving late.

No, you're not excused!

She excused herself for coming late.

She grew worse instead of better with years, and, unfortunately, she was pretty, which caused her to be excused, when she should have been sharply reproved.

She was excused attendance at the meeting.

Taking all things into consideration, his conduct can be excused.

Tom and Mary excused themselves and went outside.

Tom excused himself and left.

Tom was excused from work yesterday because he was sick.

You are excused.

You are not excused from the responsibility for this serious situation.

You may be excused now.

You're excused.

You're not excused from the table.