Aranacak Kelime ›

Descendant kelimesinin kullanıldığı toplam 4 adet cümle bulundu. Descendant ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Descendant kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
Amerika'nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı.

Many Australians are descendants of criminals sent there. Meanwhile, the crime rate in Australia is very low. Food for thought.

Our descendants will sooner or later reach, as a race, the condition of cosmic consciousness, just as, long ago, our ancestors passed from simple consciousness into self-consciousness.

We want to leave our descendants a clean and green earth.