Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Milletvekili olan Deputy kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Deputy ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Deputy kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

He attended the meeting as deputy president.
Başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı.

He appointed John to act as his deputy.
O, John'u vekili olarak hareket etmesi için atadı.

He will be my deputy while I am away.

I'm your deputy.

The defendant was about stand trial when he grabbed the deputy's gun and shot the judge.

The deputy mayor of Delhi was indirectly killed by rhesus monkeys.