Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Acımasızca olan Cruelly kelimesinin kullanıldığı toplam 6 adet cümle bulundu. Cruelly ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Cruelly kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Not only the workers, but also their wives, sisters, mothers, and daughters older than four are being cruelly exploited.
Sadece işçiler değil; karıları, kız kardeşleri, anneleri ve dört yaşından büyük kızları da acımasızca istismar ediliyor.

I don't like to see animals cruelly treated.
Zalimce davranılan hayvanları görmek istemiyorum.

In a cruelly ironic twist of fate, someday Tatoeba will make an example of us all.

It's shameful to treat a child so cruelly.

They treated her so cruelly as to leave few joys in life for her.

What can have induced him to behave so cruelly?