Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Komplikasyon olan Complication kelimesinin kullanıldığı toplam 5 adet cümle bulundu. Complication ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Complication kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

We have a complication here.
Burada bir karışıklığımız var.

There's been a complication.

Because of the increasing risk of complications the doctor decided to induce labor.

Her pregnancy was fraught with complications.

What complications can occur with such an operation?