Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Kaprisli olan Capricious kelimesinin kullanıldığı toplam 3 adet cümle bulundu. Capricious ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Capricious kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.
Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir.

Capricious as April.

The sky was so starry, so bright that, looking at it, one could not help asking oneself whether ill-humoured and capricious people could live under such a sky.