Aranacak Kelime ›

Blindfold kelimesinin kullanıldığı toplam 10 adet cümle bulundu. Blindfold ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Blindfold kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Tom removed Mary's blindfold.

Tom took off the blindfold.

Tom took the blindfold off Mary.

When I heard my teacher's illuminating explanation, it was as though a blindfold was stripped from my eyes.

Where did you blindfold them?

The soldiers arrested him, blindfolded him, then they took him behind their vehicle and one of the soldiers took aim at his leg and shot him. This scene was filmed and millions of people from all over the world saw it.
Askerler onu tutukladı, gözlerini bağladı, sonra onu araçlarının arkasına götürdüler ve askerlerden biri onun dizine nişan aldı ve onu vurdu. Bu sahne filme çekildi ve dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu gördü.

Were you blindfolded?
Gözlerin bağlandı mı?

Tom was blindfolded.
Tom'un gözleri bağlıydı.

I can do it blindfolded.

The kidnappers blindfolded Tom.