Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Suçladı olan Blamed kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Blamed ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Blamed kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Business leaders blamed it on Roosevelt.
İş liderleri Roosevelt'i suçladı.

People blamed General Grant.
İnsanlar General Grant'ı suçladı.

The children blamed each other.
Çocuklar birbirini suçladılar.

The teacher blamed her for the mistake.
Öğretmen hata için onu suçladı.

They blamed him for the failure of the company.
Şirketin başarısızlığı için onu suçladılar.

He blamed the teacher for his failure.
Başarısızlığı için öğretmeni suçladı.

She blamed her failure on bad luck.
Başarısızlığını kötü şansa bağladı.

He blamed the failure on his brother.
Başarısızlık için erkek kardeşini suçladı.

I never blamed you.
Ben seni asla suçlamadım.

Many Americans blamed Spain.
Birçok Amerikalı İspanya'yı suçladı.

They blamed themselves for being wrong.
Hata olduğu için kendilerini suçladılar.

Blamed Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

They blamed him for the accident.
Kaza için onu suçladılar.

I blamed him for the accident.
Kaza için onu suçladım.

They blamed the driver for the accident.
Kazadan dolayı sürücüyü suçladılar.

He blamed others for his own failure.
Kendi hatası için başkalarını suçladı.

She blamed him for all her problems.
O bütün problemleri için onu suçladı.

He blamed his failure on her.
O kendi başarısızlığını ona yükledi.

She blamed the damage on John.
O zarar için John'u suçladı.

He blamed me for the accident.
O, kaza için beni suçladı.

He blamed the accident on me.
O, kazayla ilgili beni suçladı.

She blamed John for the damage.
O, zarar için John'u suçladı.

They blamed the failure on George.
Onlar başarısızlık için George'u suçladılar.

They blamed George for the failure.
Onlar başarısızlık için George'u suçladılar.

Tom blamed the teacher for his failure.
Tom başarısızlığı için öğretmeni suçladı.

Tom blamed his failure to bad luck.
Tom başarısızlığı için kötü şansını suçladı.

Tom blamed the failure on Mary.
Tom başarısızlık için Mary'yi suçladı.

Tom blamed me for everything.
Tom her şey için beni suçladı.

Tom blamed me for the accident.
Tom kaza için beni suçladı.

Tom blamed the accident on me.
Tom kaza için beni suçladı.

Tom blamed the accident on Mary.
Tom kaza için Mary'yi suçladı.

Tom blamed Mary.
Tom Mary'yi suçladı.

Tom blamed Mary for the accident that killed their son.
Tom oğullarını öldüren kaza için Mary'yi suçladı.

Tom blamed Mary for the project's failure.
Tom projenin başarısızlığı için Mary'yi suçladı.

Tom deserves to be blamed.
Tom suçlanmayı hak ediyor.

Tom and Mary blamed themselves for everything that went wrong.
Tom ve Mary yanlış giden her şey için kendilerini suçladılar.

Tom blamed himself for Mary's death.
Tom, Mary'nin ölümü için kendini suçladı.

I'm not sure why Tom is being blamed for the accident.
Tom'un neden kaza için suçlandığından emin değilim.

The manager blamed himself for the failure.
Yönetici başarısızlık için kendini suçladı.

Every time something unusual happens, I get blamed.

Frankie blamed his own blackness for his school problems. His real issue was that so did his teachers.

He blamed her for imagining that she was sick.

He blamed his son for being careless.

He blamed his son for neglecting his duty.

He blamed his teacher for his failure in the entrance examination.

He blamed it on me.

He blamed me for neglecting my duty.

He blamed me for not coming.

He blamed me for the mistake.

He blamed me, saying I'd broken the promise.

He blamed the man for stealing.

He was blamed for neglect of duty.

I am to be blamed for that matter.

I blamed him for his fault.

I knew I'd be blamed.

I knew I'd get blamed eventually.

I thought Tom blamed me for what happened.

I'm to be blamed for that matter.

It is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.

Mary blamed Jack for leaving their children unattended.

No matter what the excuse, he is to be blamed.

Sally continued to make excuses and blamed the dog.

She blamed it on me.

She blamed me for everything.

She blamed others for her own failure.

Someone had to be blamed.

Success is never blamed.

The accountant was blamed for the mistake.

The Democrats blamed the Republicans, and the Republicans blamed the Democrats.

The Liberals blamed the Conservatives, and the Conservatives blamed the Liberals.

The mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.

The officer blamed him for neglecting his duty.

The only reason I got blamed was that the boss needed someone to blame.

The police blamed the accident on the taxi driver.

The police blamed the hot dog-days for sparking the riot.

The policeman blamed me for ignoring traffic rules.

The policeman blamed the accident on the driver.

The policeman blamed the taxi driver for the accident.

The right blamed the left and the left blamed the right and in the end nothing changed.

The shrinking of the domestic market has been blamed on inflation.

The two men blamed each other for the crime.

They blamed him for failing to improve the economy.

They blamed me for my lack of foresight.

They blamed President Hoover for their situation.

They got blamed, but it wasn't their fault.

Tom blamed his failure on bad luck.

Tom blamed it on Mary.

Tom blamed it on me.

Tom blamed Mary for all his problems.

Tom got blamed even though it wasn't his fault.

Tom got blamed, but it wasn't his fault.

Tom is the one who should be blamed for the failure.

Tom said that it wasn't his fault and he blamed Mary instead.

Violence at school is blamed on immigrants.

We blamed parents for lack of love.

You blamed others for your own failure.