Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Adına olan Behalf kelimesinin kullanıldığı toplam 47 adet cümle bulundu. Behalf ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Behalf kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

I would like to express our thanks on behalf of my colleagues.
İş arkadaşlarım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

He made a speech on behalf of our company.
Şirketimizin adına bir konuşma yaptı.

The lawyer spoke convincingly on behalf of his client.
Avukat müvekkili adına ikna edici bir şekilde konuştu.

The vice-president attended the ceremony on behalf of the president.
Başkan yardımcısı törene başkan adına katıldı.

I'm calling you on behalf of Mr. Simon.
Bay Simon tarafından arıyorum sizi.

Speak in my behalf.
Benim adına konuşun.

My brother did that on behalf of me.
Erkek kardeşim onu benim adıma yaptı.

My brother did it on my behalf.
Erkek kardeşim onu benim adıma yaptı.

He is acting on his own behalf.
O kendi adına hareket etmektedir.

I thank you on behalf of my son.
Oğlumun adına size teşekkür ederim.

I attended the meeting on her behalf.
Onun adına toplantıya katıldım.

Behalf Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Instead of sending somebody on your behalf, you had better go and speak in person.
Senin adına birini göndermek yerine, sen gitsen ve şahsen konuşsan daha iyi olur.

Because my husband has been admitted to hospital, I am writing on his behalf.

Bob expressed words of thanks on behalf of his classmates.

Go to him and greet him on my behalf.

He fought bravely in behalf of a cause.

He put himself to much trouble on my behalf.

He ran a serious risk on my behalf.

He spoke to me on behalf of the company.

He worked for weeks in behalf of the community chest.

He's working on his own behalf.

I am writing on behalf of my husband, who is in the hospital.

I am writing to you on behalf of my mother.

I appreciate your graciousness and efforts on my behalf.

I bought a new dress for her on his behalf.

I'm appealing on behalf of the famine victims.

I'm writing that on behalf of our friends who passed away.

My intervention on your behalf is the only reason you still have a job.

My oldest brother attended the meeting on behalf of our father.

On behalf of my classmates, let me say a few words of thanks to you.

On behalf of our classmates, I welcome you.

On behalf of the company, I welcome you.

On behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.

On behalf of the government, the mass media are abused.

Please compliment her on my behalf.

She is collecting on behalf of the blind.

She worked hard in behalf of her family.

She worked on behalf of her family.

The anti-rational, anti-justice and anti-humane Christian malignancy is rearing its head yet again as it leads the fight against homosexuality on behalf of the divine trinity of unreason, injustice and hate.

The brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.

The lawyer said he would speak on behalf of Mr. Smith.

The minister worked hard on behalf of the poor.

The patriots rebelled on behalf of their homeland's rights.

Today, grandchildren and great-grandchildren of genocide struggle for recognition of the massacres, seeking justice for past crimes on behalf of family members who were brutally murdered.

We are speaking on behalf of the young people of Australia.

Who will attend the meeting on her behalf?

Would that the trees might speak on behalf of all things that have roots, and punish those that wrong them!