Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Havlama olan Barking kelimesinin kullanıldığı toplam 70 adet cümle bulundu. Barking ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Barking kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

A dog is barking.
Bir köpek havlıyor.

The dog next door kept barking all night.
Bitişikteki köpek bütün gece havlamaya devam etti.

The dog next door is always barking.
Bitişikteki köpek her zaman havlıyor.

I don't hear barking.
Havlamayı duymuyorum.

I met a barking dog.
Havlayan bir köpeğe rastladım.

Barking dogs seldom bite.
Havlayan köpek ısırmaz.

Barking dogs don't bite.
Havlayan köpek ısırmaz.

A barking dog doesn't bite.
Havlayan köpek ısırmaz.

Barking dogs never bite.
Havlayan köpek ısırmaz.

Don't be afraid of barking dogs.
Havlayan köpeklerden korkma.

I gave the dog a bone, stopping its barking.
Köpeğe bir kemik verdim, havlaması durdu.

Barking Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

I gave the dog a bone. That stopped its barking.
Köpeğe bir kemik verdim. Havlamasını durdurdu.

I heard my dog barking, so I opened the curtains and looked outside.
Köpeğimin havladığını duydum, bu yüzden perdeleri açtım ve dışarı baktım.

I heard our dog barking all night.
Köpeğimizin bütün gece havladığını duydum.

He heard the dog barking.
Köpeğin havladığını duydu.

The dog kept barking all through the night.
Köpek bütün gece boyunca havlamayı sürdürdü.

The dog kept barking all night.
Köpek bütün gece havlamaya devam etti.

The dog kept barking at me at the gate and kept me from coming in.
Köpek bana kapıda havlamayı sürdürdü ve içeri girmemi engelledi.

The dog is barking.
Köpek havlıyor.

The dog, seeing me beyond his reach, began barking.
Köpek ona doğru uzandığımı görüp havlamaya başladı.

Dogs are barking.
Köpekler havlıyorlar.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

He gave the barking dog a vicious kick.
O, havlayan köpeğe şiddetli bir tekme attı.

She is afraid of barking dogs.
O, havlayan köpeklerden korkar.

She heard a dog barking in the distance.
O, uzakta bir köpek havlaması duydu.

I think Tom has been barking up the wrong tree.
Sanırım Tom yanlış kapı çalıyor.

Tom thought he heard a dog barking.
Tom bir köpek havlaması duyduğunu düşündü.

I heard a dog barking in the distance.
Uzakta bir köpeğin havladığını duydum.

A barking dog does not bite.

A well-bred horse doesn't care about a barking dog.

All of a sudden, a dog began barking.

Barking at strangers is a habit common to many dogs.

Barking dogs don't always bite.

Between the traffic and the dog's barking, he couldn't sleep.

His dog is barking at me.

His vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.

Hungry puppies are barking on the street.

I am barking like a dog.

I could hear the dog barking all night long.

I hear a dog barking in the woods.

I'm not a toothless barking dog.

If you think it was my fault, you're barking up the wrong tree.

Kate's dog was barking at Brian at the gate at noon.

Listen, I think that you are barking up the wrong tree here.

One of the dogs started barking.

Suddenly, the dog started barking.

That dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.

The barking dog kept Tom awake most of the night.

The cat was sitting on the window and the dog was barking outside.

The dog has been barking.

The dog is barking at Tom.

The dog kept barking at his reflection in the mirror.

The dog started barking.

The dog stopped barking.

The dogs started barking at Tom.

The elephant walks on even as the dogs keep barking.

The man complains, because the dog is barking, or vice versa?

The noise set the dog barking.

The police are investigating my brother for the murder but they're barking up the wrong tree.

There's a dog barking there.

Tom complained to his neighbour about the constant barking of his dog.

Tom heard his dog barking, so he got out of bed to check things out.

Tom heard the dog barking.

Tom woke up because the dog was barking.

Tom woke up when he heard the dog barking.

Tom's dog was barking at Mary.

We are barking like dogs.

You are barking up the wrong tree by asking me to betray my country.

You're barking up the wrong tree.

Your dog is still barking at me.