Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Katıldı olan Attended kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Attended ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Attended kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Two nurses attended to the patient.
İki hemşire hasta ile ilgilendi.

Because his family traveled from place to place, Cesar Chavez attended more than thirty schools as a child.
Ailesi bir yerden bir yere seyahat ettiği için, Cezar Chavez bir çocukken otuzdan daha fazla okula gitti.

Over three thousand people attended the concert.
Üç binin üzerinde insan konsere katıldı.

Not all the students attended the meeting.
Bütün öğrenciler toplantıya katılmadı.

He attended the meeting as deputy president.
Başkan yardımcısı olarak toplantıya katıldı.

The vice-president attended the ceremony on behalf of the president.
Başkan yardımcısı törene başkan adına katıldı.

He attended the meeting for his father.
Babasının adına toplantıya katıldı.

I was ill, otherwise I would have attended the meeting.
Ben hastaydım, aksi halde toplantıya katılırdım.

I attended his funeral.
Ben onun cenaze törenine katıldım.

He attended the meeting in my place.
Benim yerime toplantıya katıldı.

He attended the scientific conference.
Bilimsel konferansa katıldı.

Attended Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

Thousands of people attended.
Binlerce kişi katıldı.

Many high-level officials attended the meeting.
Birçok üst düzey yetkili toplantıya katıldı.

Many newspaper reporters attended the trial.
Birçok gazete muhabiri duruşmaya katıldı.

Many people attended her funeral.
Cenazesine birçok insan katıldı.

The foreign minister attended the talks.
Dış işleri bakanı görüşmelere katıldı.

We attended the party last evening.
Dün akşam partiye katıldık.

Last night, we attended a classical music concert.
Dün gece bir klasik müzik konserine gittik.

I attended the meeting yesterday.
Dün toplantıya katıldım.

When I attended a Japanese high school last July, I was impressed with what I saw.
Geçen temmuz ayınd bir Japon Lisesine devam ettiğimde, gördüklerimden etkilendim.

Hanako has attended an American college for four years.
Hanako, dört yıl boyunca bir Amerikan kolejine devam etti.

The nurse attended the patient.
Hemşire hastayla ilgilendi.

Forty people attended.
Kırk kişi katıldı.

How many different schools have you attended?
Kaç tane farklı okula devam ettin?

I wish he had attended the meeting.
Keşke o, toplantıya katılsaydı.

I ought to have attended the lecture.
Konferansa katılmalıydım.

The concert was well attended.
Konsere katılım iyiydi.

He attended many ceremonies.
O birçok törenlere katıldı.

He attended the meeting as our company representative.
O bizim şirket temsilcimiz olarak toplantıya katıldı.

He attended the party yesterday.
O, dün partiye katıldı.

Young as she was, she devotedly attended on her sick grandmother.
O, genç olduğu için, hasta büyük annesine özveriyle hizmet etti.

She attended on her sick husband.
O, hasta kocasına hizmet etti.

He attended the meeting in spite of illness.
O, hastalığına rağmen toplantıya katıldı.

She attended the meeting.
O, toplantıya katıldı.

I attended the meeting on her behalf.
Onun adına toplantıya katıldım.

I attended the meeting in place of him.
Onun yerine toplantıya katıldım.

He attended the meeting in place of his boss.
Patronunun yerine toplantıya katıldı.

She attended the lecture on social welfare.
Sosyal refahla ilgili konferansa katıldı.

All the students attended the party.
Tüm öğrenciler partiye katıldı.

Tom attended high school for three years without missing a single day or ever being late.
Tom bir tek gün bile kaçırmadan yada hiç geç kalmadan üç yıl liseye devam etti.

With the exception of Tom, everyone attended.
Tom hariç, herkes katıldı.

Tom attended Mary's graduation ceremony.
Tom Mary'nin mezuniyet törenine katıldı.

I attended Tom's funeral.
Tom'un cenaze törenine katıldım.

Few people attended the meeting.
Toplantıya çok az sayıda insan katıldı.

You should have attended the meeting in person.
Toplantıya şahsen katılmalıydın.

Many people attended the meeting.
Toplantıya birçok insan katıldı.

How many people attended the meeting?
Toplantıya kaç kişi katıldı?

The meeting was well attended.
Toplantıya katılım iyiydi.

You should have attended the meeting.
Toplantıya katılmalıydın.

Who attended the meeting?
Toplantıya kimler katıldı?

Twenty people attended the party.
Yirmi kişi partiye katıldı.

"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.

A great many people attended his funeral.

A lot of people attended Tom's funeral.

A number of experts attended the meeting.

Although Tom attended Harvard business school, he never went to its library.

At least 100 people attended.

Cesar Chavez died in 1993 at the age of sixty-six. More than 40,000 people attended his funeral.

Dozens of young people attended the demonstration.

Few students attended the meeting.

Have you ever attended one of Tom's conferences?

He attended the high school for three years without missing a single day or being late.

He attended the meeting as the company representative.

He attended to his business.

His efforts were attended with success.

I attended a big Native American festival in Florida.

I attended his classes and learned how to draw.

I attended the class with Tom taught by Professor Jackson.

I attended the meeting though my father told me not to.

I attended the party just to be sociable.

I attended the party with the intention of taking some pictures.

I attended the party.

I had a terrible education. I attended a school for emotionally disturbed teachers.

I haven't attended any of his conferences.

I ought to have attended the lecture but I didn't.

If he had attended the party, they would have been encouraged.

Is it true that you attended a meeting with the nazis?

It is strange that he should not have attended the meeting.

Last year in the spring I attended a cooking class and learned how to bake bread.

Make sure that the sick are properly attended.

Many attended his funeral.

Many people attended his funeral.

Many people attended that conference.

Many people attended that meeting.

More than 3000 people attended the concert.

My oldest brother attended the meeting on behalf of our father.

No less than 100 people attended the meeting.

Not many students attended the meeting.

Our captain got sick, so I attended the meeting in his place.

Over two hundred guests attended Tom and Mary's wedding.

People from all around the world attended to his funeral.

People who do not have health plans should wait long to be attended.

Quite a few people attended the opening ceremony of the new bridge.

Recently I attended the wedding of a Chinese friend. The bride and groom had been classmates at university, and both graduated from the Chinese faculty. They've already been together for five years.

She attended on him.

She attended the meeting at the request of the chairman.

She attended the party dressed to the nines.

She is the only trustee of the university who never attended it as a student.

The actor's illustrious career was honored at a gala event attended by a bevy of A-list celebrities.

The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.