Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Alerjik olan Allergic kelimesinin kullanıldığı toplam 80 adet cümle bulundu. Allergic ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Allergic kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Some people are allergic to wheat.
Bazı insanların buğday allerjisi vardır.

I'm allergic to fish.
Ben balığa alerjim var.

I'm allergic to aspirin, penicillin, and sulfamides.
Benim aspirine, penisiline ve sulfamidlere alerjim var.

Are you allergic to anything?
Bir şeye alerjiniz var mı?

I've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
Delia'nın onlara allerjisi olduğu için bu yemek tarifinden fındıkları çıkarttım.

I didn't realize you were allergic to peanuts.
Fıstığa allejin olduğunu fark etmedim.

Are you allergic to any plants?
Herhangi bir bitkiye allerjiniz var mı?

Are you allergic to any medicine?
Herhangi bir ilaca karşı allerjiniz var mı?

He is allergic to the truth.
O, gerçeğe alerjiktir.

She bought him a dog. However, he was allergic to dogs, so they had to give it away.
Ona bir köpek aldı. Ancak, o köpeklere alerjisi vardı, bu yüzden birine vermek zorunda kaldı.

He's allergic to cats.
Onun kedilere karşı allerjisi var.

Allergic Kelimesi İle İlgili Diğer Cümleleri Göster

Diğer adet ingilizce örnek cümlerleri görmek için üstte bulunan linke tıklayınız.

She's allergic to cats.
Onun kedilere karşı allerjisi var.

He is allergic to dust.
Onun toza karşı allerjisi var.

He is allergic to house dust.
Onun, ev tozuna alerjisi var.

I am not allergic to penicillin.
Penisiline alerjim yok.

I am allergic to pollen.
Polene alerjim var.

I think Tom might be allergic to eggs.
Sanırım Tom'un yumurtalara allerjisi olabilir.

I'm allergic to synthetic rubber.
Sentetik kauçuğa allerjim var.

Tom has to be careful about what he eats at restaurants because he's allergic to many foods.
Tom lokantalarda yediği şeylere dikkat etmeli, çünkü birçok yiyeceğe alerjisi var.

Tom is allergic to peanuts.
Tom'un fıstığa allerjisi var.

Is Tom allergic to anything?
Tom'un herhangi bir şeye alerjisi var mı?

I'm allergic to dust.
Toza allerjim var.

My nephew is allergic to eggs.
Yiğenimin yumurtalara allerjisi vardır.

Are you allergic to this medicine?

Didn't I tell you that I was allergic to peanuts?

Even though she's allergic, I gave an egg to the child.

He's allergic to latex.

He's allergic to pollen.

I am allergic to analgesics.

I am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs.

I am allergic to cats.

I have allergic rhinitis.

I was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.

I'm allergic to antibiotics.

I'm allergic to carrots.

I'm allergic to cats.

I'm allergic to dogs.

I'm allergic to gluten.

I'm allergic to Japanese spiny lobster.

I'm allergic to lobsters.

I'm allergic to Panulirus japonicus.

I'm allergic to peanuts.

I'm allergic to pollen.

I'm allergic to seafood.

I'm allergic to some medicine.

I'm allergic to spiny lobster.

I'm allergic to your dog.

I'm severely allergic to peanuts.

I'm very allergic to peanuts.

Mary says that she's allergic to boys.

People who are allergic to pineapple, bananas, or latex are likely also to be allergic to kiwifruit.

Pollen can cause severe allergic reactions.

Probably you are allergic to pollen or dust.

She's allergic to going out.

Tell everybody I'm allergic to peanuts.

The woman wouldn't stop coughing and sneezing because she was allergic to grasses.

The workers were allergic to the harvest, and they also sneezed upon her.

This squirrel is allergic to nuts.

Tom had an allergic reaction to the medication.

Tom is allergic to alcohol.

Tom is allergic to bees, hornets and wasps.

Tom is allergic to bees.

Tom is allergic to cats.

Tom is allergic to dairy products.

Tom is allergic to dust.

Tom is allergic to eggs.

Tom is allergic to fish.

Tom is allergic to girls.

Tom is allergic to latex.

Tom is allergic to milk.

Tom is allergic to mold.

Tom is allergic to mould.

Tom is allergic to nuts, but not peanuts.

Tom is allergic to nuts.

Tom is allergic to pollen.

Tom is allergic to seafood.

Tom is allergic to shellfish.

Tom is allergic to shrimps, but not lobster.

Tom is allergic to soya.

Tom is allergic to wheat.

Tom is having an allergic reaction to something he ate.

Tom might be allergic to peanuts.

Tom says that he's allergic to school.

Tom told me you were allergic to cats.

Tom's squirrel is blind, afraid of heights and allergic to nuts. I don't think that he would survive without Tom.

What didn't you tell us you were allergic to peanuts?

Why didn't you tell me you were allergic to peanuts?

You never told me whether you're allergic to peanuts or not.