Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Yapıştırılmış olan Affixed kelimesinin kullanıldığı toplam 1 adet cümle bulundu. Affixed ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Affixed kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
Yöneticiler tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, şirket kaşesi varsa ve bir belgeye basılmışsa, belge ayrıca en az imzayı onaylayan bir tanığın huzurunda bir yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.