Aranacak Kelime ›

Türkçe kelime anlamı Erişilebilir olan Accessible kelimesinin kullanıldığı toplam 22 adet cümle bulundu. Accessible ile ilgili cümleleri ve bu örnek cümlelerin türkçe anlamlarını altında bulabilirsiniz.

Accessible kelimesiyle ilgili örnek Cümleler

The town is accessible by rail.
Şehre demir yolu ile erişilebilir.

Guns are readily accessible to Americans.
Amerikalılar silahlara kolayca erişebilir.

These books are accessible to all students.
Bu kitaplar tüm öğrencilere ulaşabilir.

Is it accessible?
Erişilebilir mi?

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

The stadium is accessible by bus.
Stadyuma otobüs ile ulaşılabilir.

The place is not accessible by land.
Yere kara yoluyla ulaşılamaz.

Although Internet has become more easily accessible in recent years, many people still can't enjoy this service.

Google has played an important role in turning the information over the internet more accessible.

He makes himself accessible to all who seek his counsel.

Most of the facilities are easily accessible with the local public transports, but these public transports are generally late and their cost is progressively increasing, so it is advisable to move by foot or by bicycle to save money and time.